استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی گلرنگ در تهران


استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی گلرنگ در تهراناستخدام توسعه تجارت الکترونیک کوروش( اُ کالا)-گلرنگ گروه صنعتی گلرنگ( شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش – اُ کالا) در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در۴ ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز شرح وظایف کارشناس فروش Read More

استخدام مدیر داخلی،مدیر فروش در شرکت بازرگانی فوکالا در تهران


استخدام مدیر داخلی،مدیر فروش در شرکت بازرگانی فوکالا در تهرانکندو استخدام مدیر داخلی،مدیر فروش در شرکت بازرگانی فوکالا در تهران کندواستخدام مدیر داخلی،مدیر فروش در شرکت بازرگانی فوکالا در تهران2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

استخدام آشپز،کمک آشپز،وسط کار در تهیه غذای میزبان در تهران


استخدام آشپز،کمک آشپز،وسط کار در تهیه غذای میزبان در تهرانکندو استخدام آشپز،کمک آشپز،وسط کار در تهیه غذای میزبان در تهران کندواستخدام آشپز،کمک آشپز،وسط کار در تهیه غذای میزبان در تهران/*!normalize.css v1.1.2 !1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview