استخدام فروشنده تمام وقت خانم در زنجان


استخدام فروشنده تمام وقت خانم در زنجانبه ۲ نفر فروشنده خانم  بصورت تمام وقت جهت کار در لباس فروشی واقع در بازار و پاساژ پردیس زنجان نیازمندیم ۷۴۱۷ ۷۴۲ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۰/۱/۹۵ معتبر است) استخدام فروشنده تمام وقت خانم در زنجان به ۲ نفر فروشنده خانم  بصورت تمام وقت جهت کار Read More