تفکیک بین حوزه و دانشگاه، تفکر سکولاریسمی است/ وحدت حوزه و دانشگاه ایده‌آل نیست


تفکیک بین حوزه و دانشگاه، تفکر سکولاریسمی است/ وحدت حوزه و دانشگاه ایده‌آل نیست آیت الله علم الهدی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد: تفکیک بین حوزه و دانشگاه، تفکر سکولاریسمی است/ وحدت حوزه و دانشگاه ایده‌آل نیستبه‌زودی آمیختگی فرهنگی، در حوزه علم و فکر نیز تقویت می‌شود زیرا حوزه علمی و حوزه دینی از هم Read More