گزارش تصويري-نذر سلامت _پایش سلامت توسط دانشجویان پرستاری واحد مشهد و ارائه خدمات در تاسوعا وعاشورای حسینی در جوار بارگاه آقا امام رضا (ع) ،مسجد بیت الرقیه به زائران و عزاداران حسینی.


گزارش تصويري-نذر سلامت _پایش سلامت توسط دانشجویان پرستاری واحد مشهد و ارائه خدمات در تاسوعا وعاشورای حسینی در جوار بارگاه آقا امام رضا (ع) ،مسجد بیت الرقیه به زائران و عزاداران حسینی. گزارش تصويري-نذر سلامت _پایش سلامت توسط دانشجویان پرستاری واحد مشهد و ارائه خدمات در تاسوعا وعاشورای حسینی در جوار بارگاه آقا امام رضا Read More