ابلاغ بخشنامه الزام به تکمیل شدن ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ بخشنامه الزام به تکمیل شدن ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی صورت گرفت:ابلاغ بخشنامه الزام به تکمیل شدن ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه الزام به تکمیل موظف تدریس اعضای هیات علمی را به Read More

استخدام دانشجو جهت تدریس زبان عربی


  دانشجوی مسلط به تدریس زبان عربی جهت کار در موسسه , فرهنگی ، آموزشی واقع در تهران نیازمندیم تلفن: ۲۲۵۱۶۲۱۶ ساعت تماس: ۱۶ الی ۲۰استخدام