استخدام تحصیلدار،باگواهینامه ماشین و موتور در شرکت معتبر/تهران


استخدام تحصیلدار،باگواهینامه ماشین و موتور در شرکت معتبر/تهرانیک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرح وظایف شغلی مهارت و دانش مورد نیاز تحصیلدار با ضامن معتبر مراجعات روزانه ، یا هفتگی به بانک ها رابط بین دفتر و انبار شرکت به منظور Read More