ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است


ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با آنا:ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات پژوهشی نیازمند بازنگری است پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که تجهیزات و امکانات پژوهشی وجود دارد، اما ساماندهی و مدیریت آنها نیازمند بازنگری است. ساماندهی و مدیریت تجهیزات و امکانات Read More