جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملى تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامى منتشر شد


جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملى تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامى منتشر شد جدول اجراهاي نخستين جشنواره ملي تئاتر دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسلامي  منتشر شد. نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور از  18 الی 24 اردیبهشت ماه در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود .به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي Read More

بازبین های نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور معرفی شدند


بازبین های نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور معرفی شدنددبیر نخستين جشنواره ملي  تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور از معرفی بازبین های نخستین جشنواره ملی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور خبر داد. تکنولوژی جدید خبرگذاری اصفحان