بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی در دانشگاه آزاد خلاف قانون است


بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی در دانشگاه آزاد خلاف قانون استصالح اسکندری مدیرکل رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس در واکنش به حاشیه سازی‌های اخیر صادق زیباکلام ضمن تاکید بر حفظ کرامت و شأن اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های مختلف گفت: به کارگیری اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی بر Read More