تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی


تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان صورت می گیرد:تجمیع فعالیتهای شرکت های دانش بنیان، تولید محصولات دانش بنیان و تجاری سازی محصولات در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه Read More

استخدام مدیرفروش،کارشناس فروش،مسئول دفتر در بنیان تدبیر طب جاوید


استخدام مدیرفروش،کارشناس فروش،مسئول دفتر در بنیان تدبیر طب جاویدکندو استخدام مدیرفروش،کارشناس فروش،مسئول دفتر در بنیان تدبیر طب جاوید کندواستخدام مدیرفروش،کارشناس فروش،مسئول دفتر در بنیان تدبیر طب جاوید سایت خبری زندگی

استخدام بنیان حمایت از مبتکران اصفهان


استخدام بنیان حمایت از مبتکران اصفهاناستخدام دهوند-1 ساعت پیش استخدام بنیان حمایت از مبتکران اصفهان استخدام دهوند-1 ساعت پیشاستخدام بنیان حمایت از مبتکران اصفهان خرید بک لینک

دکتر میرزاده: دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اقتصاد دانش بنیان که پایه اقتصاد مقاومتی است چندین گام از رقبایش جلو تر است


دکتر میرزاده: دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اقتصاد دانش بنیان که پایه اقتصاد مقاومتی است چندین گام از رقبایش جلو تر است دکتر میرزاده: دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اقتصاد دانش بنیان که پایه اقتصاد مقاومتی است چندین گام از رقبایش جلو تر استرییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: 60 درصد از کل  مراکز رشد و82 Read More

استخدام موسسه دانش بنیان نیوشا


  موسسه دانش بنیان نیوشا در تهران به برنامه نویس حرفه ایASP طراحی ماژول جهت وب سایت باسابقه کار نیازمند است. ارسال رزومه به: info@newsh.ir