استخدام شرکت فرهنگی و هنری در بندرعباس


استخدام شرکت فرهنگی و هنری در بندرعباس  به یک منشی خانم با مدرک حداقل فوق دیپلم جهت کار در  شرکتی فرهنگی و هنری در بندرعباس نیازمندیم. تلفن: ۰۹۳۷۶۰۰۱۷۱۳ استخدام شرکت فرهنگی و هنری در بندرعباس   به یک منشی خانم با مدرک حداقل فوق دیپلم جهت کار در  شرکتی فرهنگی و هنری در بندرعباس نیازمندیم. Read More