استخدام کارشناس برق


استخدام کارشناس برقکندو استخدام کارشناس برق کندواستخدام کارشناس برق

استخدام شركت توزیع نیروی برق خراسان رضوی


استخدام شركت توزیع نیروی برق خراسان رضویایران استخدام استخدام شركت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ایران استخداماستخدام شركت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

استخدام صنعت برق آذربایجان


استخدام صنعت برق آذربایجاناستخدام صنعت برق آذربایجان خبر ۱۱ آذر ۹۶ – استخدام شرکت مهساب آرتا نیرو شرکت مهساب آرتا نیرو در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش اپراتوری پست های فشار قوی و فوق توزیع و با استناد به مجوز صادره از مراکز ذیربط، تعداد ۵۹ نفر از آقایان را از Read More