گزارش تصويري-جلسه كميسيون دائمي هيات امناي استان با حضور رياست دانشگاه ازاد استان


گزارش تصويري-جلسه كميسيون دائمي هيات امناي استان با حضور رياست دانشگاه ازاد استان گزارش تصويري-جلسه كميسيون دائمي هيات امناي استان با حضور رياست دانشگاه ازاد استان گزارش تصويري-جلسه كميسيون دائمي هيات امناي استان با حضور رياست دانشگاه ازاد استان

استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری با ماهان پخش در شهرکرد


استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری با ماهان پخش در شهرکردبه تعدادی بازاریاب جهت همکاری با ماهان پخش در شهرکرد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۳۳۶۸۷۳۸۸ , ۰۹۱۳۹۸۶۳۵۹۶ استخدام تعدادی بازاریاب جهت همکاری با ماهان پخش در شهرکرد به تعدادی بازاریاب جهت همکاری با ماهان پخش در شهرکرد Read More

گزارش تصويري-نشست تخصصي دكتر حاجيلو معاون و مشاور معاون محترم توسعه و پشتيباني دانشگاه آزاد با معاونين محترم اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي استان هاي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي


گزارش تصويري-نشست تخصصي دكتر حاجيلو معاون و مشاور معاون محترم توسعه و پشتيباني دانشگاه آزاد با معاونين محترم اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي استان هاي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي گزارش تصويري-نشست تخصصي دكتر حاجيلو معاون و مشاور معاون محترم توسعه و پشتيباني دانشگاه آزاد با معاونين محترم اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي استان Read More