استخدام باغ و تالار پروپارک


استخدام باغ و تالار پروپارکایران استخدام استخدام باغ و تالار پروپارک ایران استخداماستخدام باغ و تالار پروپارک

استخدام کارگر ساده در باغ رستوران لواسون


استخدام کارگر ساده در باغ رستوران لواسونایران استخدام استخدام کارگر ساده در باغ رستوران لواسون ایران استخداماستخدام کارگر ساده در باغ رستوران لواسون

استخدام مجموعه تفریحی باغ فردوس زنجان


استخدام مجموعه تفریحی باغ فردوس زنجانمجموعه تفریحی باغ فردوس در زنجان جهت تکمیل کادر خود به چند نفر سالن کار خانم باسابقه کار و یک نفر صندوقدار با سابقه کار و یک نفر ظرف شور خانم با سابقه کار و یک نفر دربان آقا با سابقه کار و بیمه نیازمند است ( ساعت تماس ۱۶ Read More