استخدام سناریو نویس بازی های کامپیوتری در صنعت داران افتخاری


استخدام سناریو نویس بازی های کامپیوتری در صنعت داران افتخاریاستخدام صنعت داران افتخاری شرکت صنعت داران افتخاری جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر ضمن ارائه نمونه کار در زمان مصاحبه دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی سناریو نویس بازی های کامپیوتری متقاضیان محترم جهت ثبت نام و پر Read More

برگزاری دومین نشست ستاد استخدام قهرمانان بازی های آسیایی و المپیک


برگزاری دومین نشست ستاد استخدام قهرمانان بازی های آسیایی و المپیکایرنا برگزاری دومین نشست ستاد استخدام قهرمانان بازی های آسیایی و المپیک ایرنابرگزاری دومین نشست ستاد استخدام قهرمانان بازی های آسیایی و المپیک