زمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان بازرسی


زمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان بازرسیخبرنامه دانشجویان زمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان بازرسی خبرنامه دانشجویانزمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان بازرسی

استخدام سازمان بازرسی کل کشور سال ۹۶ (کارت شرکت در آزمون)


استخدام سازمان بازرسی کل کشور سال ۹۶ (کارت شرکت در آزمون)استخدام سازمان بازرسی کل کشور   خبر ۲۸ آذر ۹۶ – کارت شرکت در آزمون ورودی سازمان بازرسی کل کشور کاربران گرامی بدین وسیله به اطلاع می رسانیم کارت شرکت در آزمون ورودی برای تعیین سطح توان علمی-تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان بازرسی کل کشور Read More