بازدید معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از شرکت رینگ سازی مشهد


بازدید معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از شرکت رینگ سازی مشهد  بازدید معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از شرکت رینگ سازی مشهد معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بهمراه مدیران این حوزه از شرکت رینگ سازی مشهد بازدید کردند. بازدید معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از شرکت رینگ سازی Read More

بازدید هیات عراقی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


بازدید هیات عراقی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد هیات دانشگاهی عراقی از دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید کردند هیاتی از مسئولان و اساتید دانشگاه بصره عراق  صبح امروز ضمن بازدید از دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با مسئولین این دانشکده دیدار و گفتگو کردند. بازدید هیات عراقی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Read More

بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی


بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیفرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به صورت سرزده از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان این دانشگاه بازدید کرد. بازدید سرزده دکتر رهبر از کاروان زیارتی پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه Read More