بازدید هیات عراقی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


بازدید هیات عراقی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد هیات دانشگاهی عراقی از دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید کردند هیاتی از مسئولان و اساتید دانشگاه بصره عراق  صبح امروز ضمن بازدید از دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با مسئولین این دانشکده دیدار و گفتگو کردند. بازدید هیات عراقی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Read More