دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی شد


دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی شد دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی شد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به عنوان عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی منصوب شد. دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی شد دکتر Read More