اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشکده های علوم پزشکی کشور


اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشکده های علوم پزشکی کشور نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دانشکده های علوم پزشکی کشور پیرو اطلاعیه های منتشره مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ ، ۹۸/۱۰/۲۲ و ۹۸/۱۲/۲۵ بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه­ها و دانشکده­ های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور Read More