گزارش تصويري-سخنراني دكتر حسن عباسي در باره سياست خارجي انقلاب اسلامي به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجي


گزارش تصويري-سخنراني دكتر حسن عباسي در باره سياست خارجي انقلاب اسلامي به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجي گزارش تصويري-سخنراني دكتر حسن عباسي در باره سياست خارجي انقلاب اسلامي به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجي گزارش تصويري-سخنراني دكتر حسن عباسي در باره سياست خارجي Read More

گزارش تصويري-نشست تخصصي دكتر رهايي معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي و دكتر ملك نژاد رياست دانشگاه آزاد استان با هيات عراقي جهت انعقاد قرارداد


گزارش تصويري-نشست تخصصي دكتر رهايي معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي و دكتر ملك نژاد رياست دانشگاه آزاد استان با هيات عراقي جهت انعقاد قرارداد گزارش تصويري-نشست تخصصي دكتر رهايي معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي و دكتر ملك نژاد رياست دانشگاه آزاد استان با هيات عراقي جهت انعقاد Read More

گزارش تصويري-احياي كوره هاي القايي ذوب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت دهه مبارك فجر


گزارش تصويري-احياي كوره هاي القايي ذوب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت دهه مبارك فجر گزارش تصويري-احياي كوره هاي القايي ذوب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت دهه مبارك فجر گزارش تصويري-احياي كوره هاي القايي ذوب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت دهه مبارك فجر

گزارش تصويري-تبليغات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مسابقات ووشو قهرماني جوانان كشور


گزارش تصويري-تبليغات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مسابقات ووشو قهرماني جوانان كشور گزارش تصويري-تبليغات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مسابقات ووشو قهرماني جوانان كشور گزارش تصويري-تبليغات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مسابقات ووشو قهرماني جوانان كشور

گزارش تصويري-برگزاري جلسه هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور دكتر ملك نژاد


گزارش تصويري-برگزاري جلسه هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور دكتر ملك نژاد گزارش تصويري-برگزاري جلسه هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور دكتر ملك نژاد گزارش تصويري-برگزاري جلسه هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور دكتر ملك نژاد

گزارش تصويري-پايان مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با قهرماني تيم حفاظت فيزيكي و نايب قهرماني تيم تربيت بدني


گزارش تصويري-پايان مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با قهرماني تيم حفاظت فيزيكي و نايب قهرماني تيم تربيت بدني گزارش تصويري-پايان مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با قهرماني تيم حفاظت فيزيكي و نايب قهرماني تيم تربيت بدني گزارش تصويري-پايان مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد Read More

گزارش تصویری2-مراسم تكريم و معارفه رياست سابق و جديد دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد با حضور دکتر فرهاد رهبر ریاست عالیه دانشگاه ازاد اسلامی


گزارش تصویری2-مراسم تكريم و معارفه رياست سابق و جديد دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد با حضور دکتر فرهاد رهبر ریاست عالیه دانشگاه ازاد اسلامی گزارش تصویری2-مراسم تكريم و معارفه رياست سابق و جديد دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و مشهد با حضور دکتر فرهاد رهبر ریاست عالیه دانشگاه ازاد اسلامی گزارش تصویری2-مراسم تكريم Read More

گزارش تصويري5-اقدامات ستاد استقبال از بهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت آغاز سال جديد


گزارش تصويري5-اقدامات ستاد استقبال از بهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت آغاز سال جديد گزارش تصويري5-اقدامات ستاد استقبال از بهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت آغاز سال جديد گزارش تصويري5-اقدامات ستاد استقبال از بهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت آغاز سال جديد

فاز دوم کلينيک دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز به بهره برداري رسيد


فاز دوم کلينيک دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز به بهره برداري رسيدفاز دوم کلينيک دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز به بهره برداري رسيد فاز دوم کلينيک دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز به بهره برداري رسيد فاز دوم کلينيک دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز به بهره برداري رسيدفاز Read More

گزارش تصويري-همايش تعامل فرهنگي مشهد و كابل به همت كانون دانشجويان تحول خواه و با همكاري دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده و با حضور دبير اول كنسولگري افغانستان در مشهد و در حضور دانشجويان افغانستاني و ايراني


گزارش تصويري-همايش تعامل فرهنگي مشهد و كابل به همت كانون دانشجويان تحول خواه و با همكاري دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده و با حضور دبير اول كنسولگري افغانستان در مشهد و در حضور دانشجويان افغانستاني و ايراني گزارش تصويري-همايش تعامل فرهنگي مشهد و كابل به همت كانون دانشجويان تحول خواه و با همكاري دفتر فرهنگ اسلامي Read More