اطلاعيه مهم ويژه دانشجویان محترم


اطلاعيه مهم ويژه دانشجویان محترم به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: جهت پیشگیری از آسیب و سوانح و حوادث چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) کلیه کلاسهای آموزشی  دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد روز سه شنبه 22 اسفندماه 96  از ساعت 30: 14 به بعد تعطیل و برگزار  نخواهد شد. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی Read More