استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان


استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگانجذب نیروی انسانی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان از دارندگان شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب نیروی انسانی “شرکتی “دعوت کرده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان هرمزگان، این اداره کل در راستای تکمیل نیروی Read More

استخدام بیمارستان کودکان تهران


استخدام بیمارستان کودکان تهراندعوت به همکاری بیمارستان کودکان تهران جهت کشیک درمانگاه از پزشکان محترم متخصص دعوت به همکاری می‌کند.پزشکان محترم جهت توضیحات تکمیلی با شماره ۶۶۴۶۴۸۲۳ آقای غفاری (مدیریت داخلی) تماس حاصل فرمایند. همچنین جهت درمانگاه از پزشکان متخصص زیر دعوت به همکاری میکند: ۱-گوش و حلق و بینی اطفال ۲-قلب کودکان ۳-ریه کودکان Read More