استخدام فروشگاه کیف و کفش تیماج


استخدام فروشگاه کیف و کفش تیماجایران استخدام استخدام فروشگاه کیف و کفش تیماج ایران استخداماستخدام فروشگاه کیف و کفش تیماج

استخدام کارخانه کفش ورزشی جام برتر


استخدام کارخانه کفش ورزشی جام برترایران استخدام استخدام کارخانه کفش ورزشی جام برتر ایران استخداماستخدام کارخانه کفش ورزشی جام برتر

استخدام چرخکار کفش زنانه


به ۲ نفر چرخکار ماهر خانم آشنا به چرخ صنعتی جهت کار در تولیدی کفش زنانه واقع در زنجان نیازمندیم ۳۲۴۵ ۷۴۳ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۲/۱۱/۹۴ معتبر است)استخدامی