استخدام اپراتور فرز CNC فلزی ماهر جهت کارگاه صنعتی در چهاردانگه


استخدام اپراتور فرز CNC فلزی ماهر جهت کارگاه صنعتی در چهاردانگهایران استخدام استخدام اپراتور فرز CNC فلزی ماهر جهت کارگاه صنعتی در چهاردانگه ایران استخداماستخدام اپراتور فرز CNC فلزی ماهر جهت کارگاه صنعتی در چهاردانگه

استخدام شرکت مهندسی اطلس فن آور در چهاردانگه


استخدام شرکت مهندسی اطلس فن آور در چهاردانگه  شرکت فنی و مهندسی اطلس فن آور جهت تکمیل کادر خود به تعدادی تکنسین الکترونیک یا مکانیک آقا در محدوده چهاردانگه با حداکثرسن۲۵سال نیازمند است. ایمیل: info@atlasfanavar.com استخدام شرکت مهندسی اطلس فن آور در چهاردانگه   شرکت فنی و مهندسی اطلس فن آور جهت تکمیل کادر خود Read More