استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (اطلاعیه جدید)


استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (اطلاعیه جدید)  خبر ۱۰ بهمن ۹۶ – اطلاعیه برگزاری آزمون کمک پرستاری اطلاعیه شماره (۸) آگهی مورخه ۰۷/‏۰۵/‏۹۶‬ پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی) موضوع: برگزاری آزمون جذب شرکتی برای رشته شغلی کمک پرستاری برای مشاهده متن آگهی اینجا کلیک نمائید خبر ۲۵ آبان Read More

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه


استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغهایران استخدام استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه ایران استخداماستخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه

استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستان


استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امنا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد ۳۷ نفر از افرادواجدین شرایط را از طریق امتحان Read More

استخدام خدمات پزشکی پویا پخش


استخدام خدمات پزشکی پویا پخشایران استخدام استخدام خدمات پزشکی پویا پخش ایران استخداماستخدام خدمات پزشکی پویا پخش

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان


استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان( آگهی بکارگیری نیرو به صورت شرکتی ) موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد در راستای مجوزهای شماره ۲۰۹/۷۰۷۴/د مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و۲۰۹/۳۵۵۰/د مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ و ۲۰۹/۶۹۶۳/د مورخه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر بکارگیری نیروی شرکتی در رشته های شغلی پرستاری، Read More