استخدام شرکت توسعه آینده پارس


استخدام شرکت توسعه آینده پارسایران استخدام استخدام شرکت توسعه آینده پارس ایران استخداماستخدام شرکت توسعه آینده پارس

استخدام کارشناس پایگاه داده،برنامه نویسFrontEnd در فرانگر پارس


استخدام کارشناس پایگاه داده،برنامه نویسFrontEnd در فرانگر پارساستخدام شرکت فرانگر پارس سیستم شرکت فرانگر پارس سیستم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ کارشناس پایگاه داده مسلط به MS SQL Server T-SQL Administration مسلط SQL Server Programming مسلط به Read More

استخدام شرکت دنون لبنی پارس


استخدام شرکت دنون لبنی پارسایران استخدام استخدام شرکت دنون لبنی پارس ایران استخداماستخدام شرکت دنون لبنی پارس

استخدام شرکت فروسیلیس غرب پارس


استخدام شرکت فروسیلیس غرب پارسشرایط جذب و مشخصات نیروی انسانی فرو سیلیس غرب پارس و فرم مشخصات متقاضی این شرکت به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در کارخانه واقع در شهرک صنعتی جوکار از بین واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی لیسانس ، فوق دیپلم و دیپلم از طریق آزمون کتبی و Read More

استخدام آبمیوه فروشی پارس نوش


استخدام آبمیوه فروشی پارس نوشایران استخدام استخدام آبمیوه فروشی پارس نوش ایران استخداماستخدام آبمیوه فروشی پارس نوش