استخدام شرکت کارگشای وحدت ایساتیس


استخدام شرکت کارگشای وحدت ایساتیسایران استخدام استخدام شرکت کارگشای وحدت ایساتیس ایران استخداماستخدام شرکت کارگشای وحدت ایساتیس

استخدام پرستار در مرکز خیریه وحدت


  به یک نفر پرستار خانم لیسانس در مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت واقع در تهران نیازمندیم تلفن: ۲۲۹۴۷۰۱۴ &ndsh; ۲۲۹۴۲۱۳۲استخدام