استخدام جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت


استخدام جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعتجهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت جهت تکمیل نیروی انسانی در واحد مهندسی صنایع در کارگاههای تولید خود از متقاضیان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. تخصص مورد نیاز مدرک مسلط به برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مربوطه (EXCEL, MSP) لیسانس صنایع یافوق لیسانس Read More

استخدام جهاد دانشگاهی واحد مرکزی


استخدام جهاد دانشگاهی واحد مرکزیایران استخدام استخدام جهاد دانشگاهی واحد مرکزی ایران استخداماستخدام جهاد دانشگاهی واحد مرکزی

استخدام چهار رده شغلی در یک واحد بازرگانی


استخدام چهار رده شغلی در یک واحد بازرگانیایران استخدام استخدام چهار رده شغلی در یک واحد بازرگانی ایران استخداماستخدام چهار رده شغلی در یک واحد بازرگانی

استخدام در واحد بیمه و درمان


استخدام در واحد بیمه و درماناستخدام دهوند استخدام در واحد بیمه و درمان استخدام دهونداستخدام در واحد بیمه و درمان قدیر نیوز

استخدام منشی خانم واحد فروش


استخدام منشی خانم واحد فروشاستخدام دهوند-4 دقیقه پیش استخدام منشی خانم واحد فروش استخدام دهوند-4 دقیقه پیشاستخدام منشی خانم واحد فروش بک لینک رنک 3

استخدام در یک واحد معتبر تولیدی نساجی


استخدام در یک واحد معتبر تولیدی نساجیاستخدام دهوند-7 دقیقه پیش استخدام در یک واحد معتبر تولیدی نساجی استخدام دهوند-7 دقیقه پیشاستخدام در یک واحد معتبر تولیدی نساجی خرید بک لینک

استخدام کارمند اداری واحد فروش


استخدام کارمند اداری واحد فروشاستخدام دهوند-۱۲ فروردین ۱۳۹۵ استخدام کارمند اداری واحد فروش استخدام دهوند-۱۲ فروردین ۱۳۹۵استخدام کارمند اداری واحد فروش خرید بک لینک