استخدام مدیر فنی بند الف با مدرک بصورت پاره وقت در آژانس هواپیمایی


استخدام مدیر فنی بند الف با مدرک بصورت پاره وقت در آژانس هواپیماییایران استخدام استخدام مدیر فنی بند الف با مدرک بصورت پاره وقت در آژانس هواپیمایی ایران استخداماستخدام مدیر فنی بند الف با مدرک بصورت پاره وقت در آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند مسلط به زبان و مکاتبات انگلیسی در یک آژانس هواپیمایی


استخدام کارمند مسلط به زبان و مکاتبات انگلیسی در یک آژانس هواپیماییایران استخدام استخدام کارمند مسلط به زبان و مکاتبات انگلیسی در یک آژانس هواپیمایی ایران استخداماستخدام کارمند مسلط به زبان و مکاتبات انگلیسی در یک آژانس هواپیمایی

استخدام آژانس هواپیمایی دیدار


استخدام آژانس هواپیمایی دیدارایران استخدام استخدام آژانس هواپیمایی دیدار ایران استخداماستخدام آژانس هواپیمایی دیدار

استخدام آژانس هواپیمایی معتبر


استخدام آژانس هواپیمایی معتبراستخدام دهوند استخدام آژانس هواپیمایی معتبر استخدام دهونداستخدام آژانس هواپیمایی معتبر

استخدام شرکت هواپیمایی ستاره ونک


  شرکت هواپیمایی ستاره ونک  در تهران استخدام می کند : ۱ کارمند فروش بلیط خارجی ۲ کارمند فروش بلیط داخلی ۳ کارمند تور خارجی ۴ کارمند تور داخلی ۵ بازاریاب تخصی ( همه کارمنان این شرکت از ابتدای قرار داد بیمه خواهند شد و میزان حقوق با در نظر گرفتن میزان تحصیلات ،سابقه کار Read More