استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم(مشاور تلفنی)/کلینیک ایران نوین


استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم(مشاور تلفنی)/کلینیک ایران نوینکندو استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم(مشاور تلفنی)/کلینیک ایران نوین کندواستخدام کارشناس فروش تلفنی خانم(مشاور تلفنی)/کلینیک ایران نوین/*!normalize.css v1.1.2

استخدام منشی، کارشناس فروش و دکل کار در شرکت عصر نوین آیریک


استخدام منشی، کارشناس فروش و دکل کار در شرکت عصر نوین آیریکایران استخدام استخدام منشی، کارشناس فروش و دکل کار در شرکت عصر نوین آیریک ایران استخداماستخدام منشی، کارشناس فروش و دکل کار در شرکت عصر نوین آیریک

استخدام آژانس تبلیغاتی شیراز نوین


استخدام آژانس تبلیغاتی شیراز نوینایران استخدام استخدام آژانس تبلیغاتی شیراز نوین ایران استخداماستخدام آژانس تبلیغاتی شیراز نوین

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم،تسلط به آفیس در رول نوین


استخدام مسئول دفتر مدیر عامل خانم،تسلط به آفیس در رول نویناستخدام ایرانیان رول نوین شرکت بازرگانی ایرانیان رول نوین جهت تکمیل کادر خود در استان تهرانمحدوده فاطمی و فلسطیناز افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ مسئول دفتر مدیر عامل خانم آشنایی به زبان انگلیسی زیر Read More

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت پرداخت نوین آرین-تهران


استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت پرداخت نوین آرین-تهرانشرکت پرداخت نوین آرین، فعال در زمینه خدمات الکترونیک بانک اقتصاد نوین از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی ‏ زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف سمت تعداد جنسیت مقطع/رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط تخصص و مهارت مورد نیاز ۱ کارشناس برنامه ریزی و Read More

استخدام در بیمه نوین


استخدام در بیمه نویناستخدام دهوند-2 دقیقه پیش استخدام در بیمه نوین استخدام دهوند-2 دقیقه پیشاستخدام در بیمه نوین بک لینک