استخدام تعداد 10 نفر مونتاژکار ماهر


استخدام تعداد 10 نفر مونتاژکار ماهراستخدام دهوند استخدام تعداد 10 نفر مونتاژکار ماهر استخدام دهونداستخدام تعداد 10 نفر مونتاژکار ماهر شهر خبر

استخدام به چندنفر مونتاژکار ماهر


استخدام به چندنفر مونتاژکار ماهراستخدام دهوند استخدام به چندنفر مونتاژکار ماهر استخدام دهونداستخدام به چندنفر مونتاژکار ماهر گوشی موبایل

استخدام جوشکارCO2 و مونتاژکار


  شرکت ساخت سازه های فلزی واقع در منطقه صفادشت البرز به پرسنل جوشکارCO2 و مونتاژکار نیاز دارد. تلفن: ۶۵۷۴۲۹۰۱