استخدام کارشناس فنی و فروش(رشته های مهندسی مکانیک،فیزیک)


استخدام کارشناس فنی و فروش(رشته های مهندسی مکانیک،فیزیک)استخدام شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس فنی و فروش ترجیحا خانم حداقل مدرک تحصیلی : کارشناسی (رشته های Read More

استخدام سازمان نظام مهندسی


استخدام سازمان نظام مهندسیایران استخدام استخدام سازمان نظام مهندسی ایران استخداماستخدام سازمان نظام مهندسی

استخدام گروه مهندسی آراد


استخدام گروه مهندسی آرادایران استخدام استخدام گروه مهندسی آراد ایران استخداماستخدام گروه مهندسی آراد

استخدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


استخدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانفراخوان عمومی جذب نیروی انسانی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران . ردیف عنوان تحصیلی رشته تحصیلی تخصص مورد نیاز سابقه کار جنسیت تعداد مورد نیاز ۱ خبرنگار رشته های هفت گانه مهندسی و روزنامه نگاری، رشته های مشابه توانمندی در تولید خبر، گزارش خبری، مصاحبه و Read More

استخدام مدیرکارخانه درشرکت مهندسی تولیدموادغذایی هوفرد درتهران


استخدام مدیرکارخانه درشرکت مهندسی تولیدموادغذایی هوفرد درتهرانکندو استخدام مدیرکارخانه درشرکت مهندسی تولیدموادغذایی هوفرد درتهران کندواستخدام مدیرکارخانه درشرکت مهندسی تولیدموادغذایی هوفرد درتهران