استخدام لیسانس یا فوق لیسانس بازرگانی


  یک کارخانه معتبر سازنده ماشین آلات موادغذایی در تهران به کارشناس با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس بازرگانی آشنا به زبان انگلیسی جهت فروش ماشین آلات نیازمند است. تلفن: ۴۴۰۵۰۷۱۶استخدام