استخدام مجموعه تفریحی باغ فردوس زنجان


استخدام مجموعه تفریحی باغ فردوس زنجانمجموعه تفریحی باغ فردوس در زنجان جهت تکمیل کادر خود به چند نفر سالن کار خانم باسابقه کار و یک نفر صندوقدار با سابقه کار و یک نفر ظرف شور خانم با سابقه کار و یک نفر دربان آقا با سابقه کار و بیمه نیازمند است ( ساعت تماس ۱۶ Read More