استخدام چند ردیف شغلی در شرکت پارسان


استخدام چند ردیف شغلی در شرکت پارساناستخدام شرکت تولیدی و بازرگانی پارسان گاز شرکت تولیدی و بازرگانی پارسان گاز جهت تکمیل کادر خود در اصفهان با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱ مدیر فروش مدرک تحصیلی مرتبط- خانم مزایا :حقوق توافقی – بیمه – پورسانت فروش محل کار : Read More

استخدام رستوران سینا در دو رده شغلی


استخدام رستوران سینا در دو رده شغلیایران استخدام استخدام رستوران سینا در دو رده شغلی ایران استخداماستخدام رستوران سینا در دو رده شغلی

استخدام 5 ردیف شغلی در مرکز خرید گالریا


استخدام 5 ردیف شغلی در مرکز خرید گالریاایران استخدام استخدام 5 ردیف شغلی در مرکز خرید گالریا ایران استخداماستخدام 5 ردیف شغلی در مرکز خرید گالریا

استخدام پیک تهرون در دو رده شغلی


استخدام پیک تهرون در دو رده شغلیایران استخدام استخدام پیک تهرون در دو رده شغلی ایران استخداماستخدام پیک تهرون در دو رده شغلی

استخدام چند ردیف شغلی در یک استارت آپ


استخدام چند ردیف شغلی در یک استارت آپایران استخدام استخدام چند ردیف شغلی در یک استارت آپ ایران استخداماستخدام چند ردیف شغلی در یک استارت آپ

استخدام 8 ردیف شغلی در شرکت صفا رایانه


استخدام 8 ردیف شغلی در شرکت صفا رایانهایران استخدام استخدام 8 ردیف شغلی در شرکت صفا رایانه ایران استخداماستخدام 8 ردیف شغلی در شرکت صفا رایانه

استخدام دو رده شغلی در شرکت بهینه سازان


استخدام دو رده شغلی در شرکت بهینه سازانایران استخدام استخدام دو رده شغلی در شرکت بهینه سازان ایران استخداماستخدام دو رده شغلی در شرکت بهینه سازان