استخدام در شرکت همکاران سیستم خوزستان


استخدام در شرکت همکاران سیستم خوزستانشرکت همکاران سیستم خوزستان از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه ساکن در شهرهای اهواز یا ماهشهر به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شغل مورد نظر حداکثر سن استان محل خدمت  ۱  کارشناس، کارشناس ارشد  حسابداری ، اقتصاد ، صنایع ، نرم افزار و IT Read More

استخدام شرکت همکاران سیستم


استخدام شرکت همکاران سیستمایران استخدام استخدام شرکت همکاران سیستم ایران استخداماستخدام شرکت همکاران سیستم

استخدام حسابدار آشنا به سیستم سپیدار


استخدام حسابدار آشنا به سیستم سپیداراستخدام دهوند استخدام حسابدار آشنا به سیستم سپیدار استخدام دهونداستخدام حسابدار آشنا به سیستم سپیدار

استخدام اپراتور انبار، آشنا به سیستم


استخدام اپراتور انبار، آشنا به سیستماستخدام دهوند استخدام اپراتور انبار، آشنا به سیستم استخدام دهونداستخدام اپراتور انبار، آشنا به سیستم 90ورزشی