استخدام سالن کار خانم جهت کار در سفره خانه


استخدام سالن کار خانم جهت کار در سفره خانهایران استخدام استخدام سالن کار خانم جهت کار در سفره خانه ایران استخداماستخدام سالن کار خانم جهت کار در سفره خانه خبرگزاری ایران

استخدام در شرکت رنگین سفره ایرانیان


شرکت رنگین سفره ایرانیان واقع در تهران تولیدکننده برتر نان صنعتی با  برند کاکامی استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت فروشنده حضوری خانم/ آقا راننده کامیون ۵ تن آقا موزع آقا مدیر توزیع- محل خدمت پیشوا ورامین آقا سرپرست فروش مویرگی آقا تلفکس: ۲۲۷۳۰۹۳۴ ccmejob@gmil.comاستخدامی