استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک (سراسر کشور )


استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک (سراسر کشور ) بزرگترین استخدامی سال 99 اغاز شد استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (جذب در تمامی استان ها +شرایط عالی ) به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به صورت استخدام قرارداد انجام کار معین درسازمان ثبت اسناد و املاک کشوراز محل مجوز شماره 411395 مورخ Read More