استخدام راه اهن سال 1399 (جذب در تمامی استان ها )


استخدام راه اهن سال 1399 (جذب در تمامی استان ها )      استخدام 1220 نفر در شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران در سال 99 مهلت ثبت نام تا 25 اردیبهشت ماه تمدید شد جذب در 4 رسته شغلی از دیپلم تا لیسانس ( 30 رشته تحصیلی ) شرکت پویانوین سبز درنظردارد به منظور Read More