استخدام مدیرکارخانه درشرکت مهندسی تولیدموادغذایی هوفرد درتهران


استخدام مدیرکارخانه درشرکت مهندسی تولیدموادغذایی هوفرد درتهرانکندو استخدام مدیرکارخانه درشرکت مهندسی تولیدموادغذایی هوفرد درتهران کندواستخدام مدیرکارخانه درشرکت مهندسی تولیدموادغذایی هوفرد درتهران

استخدام حسابدار ارشد با سابقه در یک شرکت تولیدی معتبر درتهران


استخدام حسابدار ارشد با سابقه در یک شرکت تولیدی معتبر درتهرانیک شرکت تولیدی معتبر و باسابقه به منظور تکمیل منابع انسانی خود به نیروی زیر در تهران نیاز دارد. عنوان شغلی شرایط احراز حسابدار ارشد دارای حداقل ۸ سال سابقه کار حسابداری تسلط بر استانداردهای حسابداری ایران تسلط کامل بر حسابداری تولیدی-بازرگانی تسلط کامل بر Read More