استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری


استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابدارییک شرکت معتبر، در راستای اجرای پروژه های خود در تهران (با موضوع سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری) جهت تکمیل پرسنل در ردیف های شغلی زیر از افراد پویا ،فعال، پر انرژی و علاقمند به کار تیمی دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد Read More

استخدام کارشناسIT،مسئول انباردار،کارشناس نساجی،سرپرست حسابداری


استخدام کارشناسIT،مسئول انباردار،کارشناس نساجی،سرپرست حسابداریکندو استخدام کارشناسIT،مسئول انباردار،کارشناس نساجی،سرپرست حسابداری کندواستخدام کارشناسIT،مسئول انباردار،کارشناس نساجی،سرپرست حسابداری