استخدام در شرکت فاضل تجارت


استخدام در شرکت فاضل تجارتاستخدام دهوند استخدام در شرکت فاضل تجارت استخدام دهونداستخدام در شرکت فاضل تجارت

استخدام منشی تمام وقت در شرکت روجا تجارت آذرستان


استخدام منشی تمام وقت در شرکت روجا تجارت آذرستانشرکت روجا تجارت آذرستان در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید.  عنوان شغلی توانایی ها منشی دارای فن بیان مناسب و روابط عمومی قوی جهت پاسخگویی به کلیه تماس های ورودی به دفتر فروش روجا هماهنگی با کارشناسان فروش Read More

استخدام شرکت تجارت الکترونیک اول


استخدام شرکت تجارت الکترونیک اولاستخدام دهوند استخدام شرکت تجارت الکترونیک اول استخدام دهونداستخدام شرکت تجارت الکترونیک اول

استخدام در نشریه تجارت برتر


استخدام در نشریه تجارت برتراستخدام دهوند استخدام در نشریه تجارت برتر استخدام دهونداستخدام در نشریه تجارت برتر نفت آموزش پرورش دولتی