استخدام چهار نیروی تکنسین تاسیسات


  چهار نفر تکنسین ماهر تاسیسات جهت نگهداری سیستم های تهویه مطبوع، استخرهای عمومی و برق صنعتی با ۵ سال سابقه کار و حداقل فوق دیپلم و متاهل در تهران استخدام می نماییم. info@fnyr.ir تلفن: ۶۶۵۳۱۸۹۴ &ndsh; ۶۶۵۵۴۵۸۳