استخدام به تعدادی خیاط بیرون بر


استخدام به تعدادی خیاط بیرون براستخدام دهوند استخدام به تعدادی خیاط بیرون بر استخدام دهونداستخدام به تعدادی خیاط بیرون بر

استخدام نیرو در بیرون بر پردیس


  بیرون بر پردیس در شیراز استخدام می کند : صندوقدار خانم پیک موتوری آدرس : پشت ترمینال کار اندیش / خ سقز / ظ زیر زمین مهمانپذیر پردیس تلفن : ۰۹۱۷۲۶۱۶۷۴۴ / ۳۷۳۱۸۶۰۸استخدام

استخدام بیرون بر آلپ


  بیرون بر آلپ در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: سرآشپز ماهر آشپز تخته کار ماهر کمک آشپز سالاد زن ماهر تحویل دار با تجربه پیک موتوری آدرس: میدان معلم شماره تماس: ۳۶۳۰۰۹۳۰