استخدام مجتمع تجاری برج


  به دو نفر حسابدار  خانم یا آقا و ۳ نفر فروشنده آشنا به کنسول های فروش جهت همکاری در مجتمع تجاری برج  واقع در خوزستان نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۲۹۴۷۱۳۱۷استخدام