استخدام بانک پاسارگاد سال 99 (شرایط جدید استخدام )


استخدام بانک پاسارگاد سال 99 (شرایط جدید استخدام )     بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید. شرایط ثبت نام 1) سلامت کامل جسم و روان بنا Read More