استخدام پیتزافروشی بابابزرگ در گیلان


استخدام پیتزافروشی بابابزرگ در گیلان  به همکار خانم مجرد جهت کار در پیتزا فروشی بابابزرگ واقع در میدان معلم، علی اباد در گیلان نیازمندیم. تلفن: خاکپور ۰۹۳۶۳۵۶۳۷۳۷ ساعت تماس: ۱۰ الی ۱۴ و ۱۸ الی ۲۳ استخدام پیتزافروشی بابابزرگ در گیلان   به همکار خانم مجرد جهت کار در پیتزا فروشی بابابزرگ واقع در میدان Read More