استخدام حسابدار ارشد مسلط به پیوست


  حسابدار ارشد مسلط به نرم افزار پیوست و امور مالیاتی با حداقل ۳ سال تجربه کاری در تهران استخدام می نماییم. info@bggt.e فکس : ۲۲۹۲۵۵۷۳ تلفن : ۲۲۹۲۵۵۷۴استخدامی