استخدام تایپیست حرفه‌ای حضوری در انتشارات مشاوران آموزش


استخدام تایپیست حرفه‌ای حضوری در انتشارات مشاوران آموزشاستخدام انتشارات مشاوران آموزش انتشارات مشاوران آموزش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز تایپیست حرفه‌ای به صورت حضوری قابلیت تایپ سریع ریاضی، عربی و زبان انگلیسی از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود Read More

استخدام نیروی فروش در محیط زنانه با حقوق ثابت، بیمه و آموزش


استخدام نیروی فروش در محیط زنانه با حقوق ثابت، بیمه و آموزشایران استخدام استخدام نیروی فروش در محیط زنانه با حقوق ثابت، بیمه و آموزش ایران استخداماستخدام نیروی فروش در محیط زنانه با حقوق ثابت، بیمه و آموزش

استخدام منشی خانم بازنشسته آموزش


استخدام منشی خانم بازنشسته آموزشاستخدام دهوند استخدام منشی خانم بازنشسته آموزش استخدام دهونداستخدام منشی خانم بازنشسته آموزش